Høst fruktene av en tydelig kommunikasjon

En firmaprofil, logotype, merke eller produktnavn skal gjenspeile et selskap på en visuell måte. Det er derfor viktig å ha en bevisst holdning til hvordan selskapet presenterer seg.
Form, farger, typografi og grafiske elementer er sammen med verbal kommunikasjon med å skape identitet. Det er ikke uten grunn merkevarebygging kalles identitetsskapende.
Vår filosofi er at grafisk design er et viktig virkemiddel, som i tillegg til å signalisere hvem man er også kan gi et tydelig konkurransefortrinn.

Helhetlig profil skapt med visuelle kjennetegn

Vi opplever ofte at oppdragsgiver har god kunnskap om markedet, konkurrenter og selvfølgelig sitt eget produkt. Det de trenger hjelp til er å skape en identitet, spisse kommunikasjonen og valg av aktiviteter. Det er der vår fagkunnskap kommer inn. Vår jobb blir da å skape et visuellt uttrykk som signaliserer og forsterker ønsket inntrykk. Finne den røde tråden som skal være synlig i alle elementer. Utvikle en visuell enhetlig plattform som over tid bygger profil.

Vi liker korte prossesser fra ide til gjennomføring. De aller beste løsningene kommer i et fruktbart samarbeid, der vi jobber tett sammen med oppdragsgiver. Et åpent og ærlig samarbeid, hvor man får ut det beste ut av all kompetanse og erfaring.

Samfunnsansvar

Våre etiske retningslinjer har utgangspunkt i FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet (UN Global Compact). Disse omfatter følgende ti prinsipper

Menneskerettigheter:
Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
Prinsipp 2: Påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene

Arbeidsforhold:
Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd, og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
Prinsipp 4: Sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes
Prinsipp 5: Sikre at barnearbeid reelt avskaffes
Prinsipp 6: Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

Miljø:
Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var tilnærming til miljøutfordringer
Prinsipp 8: Ta initiativ til fremme av økt miljøansvar
Prinsipp 9: Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi

Korrupsjon:
Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser

For å dekke våre etiske retningslinjer ønsker vi at våre samarbeidspartnere gjør det samme

913 70 887

post@stengraff.no

Skiveien 54, 1410 Kolbotn