Project Description

Hagebyen

Hagebyen Utvikling er et samarbeidsprosjekt mellom aktører som planlegger og bygger familievennlige rekkehusleiligheter. Hagebyen ligger ved Nordre Jarlsberg Brygge.

Tilbake til arbeidsoversikt

Se neste prosjekt