Project Description

Produktkatalog for Sunchem

Vi har utarbeidet hele den grafiske plattformen til Sunchem og Abratex
– postale trykksaker, annonser, produktbrosjyrer, nyhetsbrev, nettsiden til både Sunchem og Abratex og hovedkatalog som vist her.

Hovedkatalogen har vi tilrettelagt på norsk, svensk, finsk, tysk og engelsk.

Sunchem er et svenskeiet familieselskap, med en ledende posisjon som leverandør til bedrifter innen blikkenslager- og ventilasjonsbransjen. Maling, tetningsmidler, verktøy og tilbehør under merkenavnene ABRA og ABRATEX.