Project Description

Trysilhus

Utvikler boområder og bygger leiligheter i egenutviklede småhus. Suksess med å skape gode bomiljøer med nærhet til kommunikasjon, kommunale tilbud som skoler mm –  og til store friområder.

 

Tilbake til arbeidsoversikt

Se neste prosjekt