Project Description

Vindusdekor for Thaugland

Vi har utarbeidet den grafiske plattformen til Thaugland. Over tid har vi utviklet det visuelle og verbale uttrykket, hele tiden med respekt for det opprinnelige. Alt fra illustrasjoner, dekorelementer, fonter og farger skal vise en moderne aktør med lange tradisjoner.

Her viser vi vindusdekor fra kontor avd. Vækerø .
Grafisk design, illustrasjoner.

HC Thauglands Trælastforretning er 5. generasjons familiebedrift, etablert i 1913. En Oslobasert totalleverandør av trelast og byggevarer.